ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

Regulamin przyjęć do Szkoły Podstawowej

WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLAS IV - VIII:

  • Złożenie podania o przyjęcie dziecka w siedzibie szkoły.
  • Świadectwo ukończenia poprzedniej klasy.
  • W przypadku przyjęć w trakcie roku szkolnego:
    - wolne miejsce w danym zespole klasowym,
    - zgoda zespołu uczącego wyrażona na podstawie złożonych dokumentów z poprzedniej szkoły (świadectwa, opinia).

Szkoła nie jest objęta elektronicznym systemem rekrutacji. Obowiązuje składanie podań w sekretariacie szkoły.

FORMULARZ PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ -  (do pobrania tutaj)

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji: Regulamin Rekrutacji do Szkoły Podstawowej Fundacji CLEVER

Jeżeli masz jakieś pytania - Napisz do nas!

Nasi partnerzy: