ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

REGULAMIN VII WIOSENNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO UCZNIÓW DO LAT 16

 

1. Organizator.
    Szkoła Podstawowa Fundacji "CLEVER" w Wałbrzychu.

2. Termin i miejsce rozgrywek.
    Turniej odbędzie się w niedzielę 15 kwietnia 2018 w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35 b, o godzienie 10.00

3. Uczestnictwo i zgłoszenia.
    W turnieju może wziąć udział każdy szachista w wieku do lat 16.
    Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia przez internet na adres
    wieslawjanocha@poczta.onet.pl na stronie www.chessarbiter.com .
    Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia,
    szkołę do której uczęszcza oraz (ewentualnie) posiadaną kategorię szachową.

    W turnieju prowadzone będą klasyfikacje w następujących
    kategoriach wiekowych: do lat 16, do lat 13 i do lat 10.

4. Nagrody.
    W turnieju można zdobyć V i IV kategorię szachową.
    Zdobywcy trzech pierwszych miejsc i najlepsza zawodniczka w poszczególnych
    kategoriach  wiekowych po każdym turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy.  
    Przewidziano nagrody rzeczowe oraz puchary dla najlepszych zawodników
    w łącznej punktacji dwóch turniejów.

5. System rozgrywek.
    Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund.
    O kolejności zajętych miejsc decydują: liczba zdobytych punktów,
    punktacja Buchholza, progres, liczba zwycięstw.

6. Tempo gry.
    Po 30 minut na rozegranie całej partii dla każdego zawodnika.

7. Program rozgrywek.
    godz. 9:30 - 9:45 - potwierdzenie udziału w turnieju, ew. zapisy do turnieju
    godz. 10:00 - ok. 14:00 – I-V rundy
    ok. godz. 14:00– zakończenie turnieju.

8. Uwagi końcowe.
    Wszyscy uczestnicy zwolnieni są z wpisowego.
    Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona do 50.
    Wyniki i informacje o turnieju będą zamieszczone na stronie: www.szkolaclever.pl

Nasi partnerzy: