ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

 

   


 

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Informujemy, że większość podręczników i ćwiczeń do klas IV-VIII szkoły podstawowej zostanie zakupiona z dotacji MEN. We własnym zakresie prosimy o zapewnienie uczniom  pozycji znajdujących się na liście poniżej:

Klasa IV

Przedmiot

Podręcznik

Ćwiczenia

 

Język niemiecki

Punkt 4. A. Potapowicz. WSiP.

 

Punkt 4. Zeszyt ćwiczeń A. Potapowicz. WSiP.

 

Matematyka

 

-------------------------------------

Matematyka z plusem 4

Wersja B, cz. 1 Arytmetyka
Wersja B, cz. 2 Geometria.

M. Dobrowolska.

M. Jucewicz. GWO

Przyroda

 

--------------------------------------

Tajemnice przyrody 4. J. Golanko, U. Moździerz, J. Stawasz, J. Wróbel, Nowa Era.

 

Klasa V

Przedmiot

Podręcznik

Ćwiczenia

 

Język polski

 

-----------------------------------

Między nami 5. Ćwiczenia 1 i 2 część. A.Łuczak, A. Murdzek. GWO.

 

Język angielski

 

------------------------------------

Steps Forward 2.

Tim Falla, Paul A Davies, Oxford.

 

Język niemiecki

Wir smart 2. Język niemiecki dla klas IV-VI szkoły podstawowej. G. Motta, Lektorklett

Wir smart 2. Język niemiecki dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Smartbuch. Rozszerzony zeszyt ćwiczeń. G. Motta, Lektorklett

 

Historia

 

--------------------------------------

Wczoraj i dziś 5. Zeszyt ćwiczeń. T. Maćkowski. Nowa Era.

 

Klasa VI

Przedmiot

Podręcznik

Ćwiczenia

 

Język polski

------------------------------

Między nami 6. Zeszyt ćwiczeń. Cz 1 i 2. A. Łuczak, M. Murdzek

 

Język angielski

 

------------------------------

Steps Forward 3.  Tim Falla, Paul A Davies, Oxford.

 

Język niemiecki

Wir smart 3. Język niemiecki dla klas IV-VI szkoły podstawowej. G. Motta, Lektorklett

Wir smart 3. Język niemiecki dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Smartbuch. Rozszerzony zeszyt ćwiczeń. G. Motta, Lektorklett

Historia

 

------------------------------

Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ćwiczeń. T. Maćkowski. Nowa Era.

Przyroda

 

------------------------------

Tajemnice przyrody  6. M. Mańska, M. Marko-Warłowska, D. Marszał, J. Stawasz, M. Mochnacz. Nowa Era

 

Klasa VII

Większość podręczników i ćwiczeń zostanie zakupiona z dotacji MEN. Tytuły ćwiczeń do języków obcych, które należy zapewnić we własnym zakresie zostaną podane na początku roku szkolnego po przydzieleniu uczniów do grup językowych.

 

MUNDURKI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zapotrzebowanie na mundurki proszę zgłaszać w sekretariacie.

 


 


Nasi partnerzy: