ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

 

Regulamin Przeglądu Piosenki Przedszkolnej

„Muzyczne Perełki 2017”

 

 

I. Organizator:

Szkoła Podstawowa Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa”, ul. Armii Krajowej 35 B, 58 – 302 Wałbrzych pod objęciem honorowym patronatem Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu

 

II. Termin i miejsce Przeglądu:

27 kwietnia 2017 r. godz. 10.00

Teatr Lalki i Aktora przy ul. M.Buczka 16 w Wałbrzychu

 

III. Cele Przeglądu:

 • zaprezentowanie umiejętności muzycznych,
 • popularyzacja śpiewu przez dzieci,
 • promocja młodych wykonawców biorących udział w Przeglądzie,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa

 

IV. Warunki uczestnictwa w Przeglądzie:

1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie chętne dzieci w poszczególnych kategoriach:

 • solista,
 • zespół wokalny ( do 5 osób)

2. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie karty zgłoszeniowej oraz podkładu muzycznego w formacie mp3z linią melodyczną do 21 kwietnia 2017 r. na adres:

Szkoła Podstawowa Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa” ,
ul. Armii Krajowej 35 B,
58 – 302 Wałbrzych

            lub e – maila: kbazela@zsmk.pl

 1. Wykonawcy prezentują jedną piosenkę dziecięcą w języku polskim z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, podkład muzyczny, a cappella), dostosowana do wieku

 

V. Kryteria oceny:

Organizator powołuje Komisję, która oceniać będzie:

 • dobór repertuaru,
 • intonację i dykcję,
 • własną interpretację,
 • ogólny wyraz artystycznych.

 

VI . Nagrody:

Komisja przyzna nagrody oraz wyróżnienia w poszczególnych  kategoriach np. ruch sceniczny, rekwizyty, solista, zespół itp. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za dział w przeglądzie, a ich opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

 

VII. Uwagi końcowe:

 1. Kolejność prezentacji ustala Organizator.
 2. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny.
 3. Decyzje Komisji  są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.
 5. Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem oraz ewentualne kwestie sporne, rozstrzygać będzie Organizator.

Nasi partnerzy: