ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

Owoce w szkole
02.03.2015

"Owoce w szkole"

Program "Owoce w szkole" działa w naszej placówce od roku szkolnego 2010/2011, biora w nim udział uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. W ramach programu udostepniane są dzieciom nieodpłatnie następujące produkty:

  • świeże owoce (jabłka, gruszki),
  • świeże warzywa (marchew, papryka, rzodkiewki),
  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne.

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje każdorazowo porcje składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

Program ,,Owoce w szkole,, jest programem Wspólnej Polityki Rolnej  (WPR) Unii Europejskiej uruchomiony przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010. Ma zachęcić dzieci do spożywania większych ilości owoców i warzyw, a tym samym przyczynić się do ukształtowania dobrych nawyków żywieniowych, które, jak wykazują badania, będą utrzymywały się również w późniejszych latach życia.

Cele programu:

  • Trwała zmiana nawyków żywieniowych poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie w czasie, kiedy kształtują się nawyki żywieniowe.
  • Podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania – w szczególności dzieci, orazpropagowanie zdrowego  odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkole.

Realizacja w/w celów programu ma skutecznie przeciwdziałać:

  • Wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci w wieku szkolnym.
  • Wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych.
  • Spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.

 

Materiały informacyjne na temat programu "Owoce w szkole":

http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=591&Itemid=495

« powrót

Nasi partnerzy: