tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13
ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
Dyrektorzy Szkół Niepublicznych Z całej Polski w Wałbrzychu.
 
W dniach od 9 do 11 marca  Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy działający przy Zespole Szkół Fundacji ZSMK ze Starego Zdroju  oraz Fundacja Oświatowa EKOLA z Wrocławia  zorganizowały   coroczne spotkanie dyrektorów szkół niepublicznych zrzeszonych w Krajowym Forum Oświaty Niepublicznej. Spotkanie odbyło się w Wałbrzychu w hotelu Maria. Gościliśmy  dyrektorów  ze szkół min.z Warszawy, Gdańska, Lublina, Krakowa, Szczecina, Sosnowca, Katowic.
 
Tematem  konferencji były  "Zmiany w Prawie Oświatowym i Prawie Pracy- praktyczna pomoc dla dyrektora szkoły
niepublicznej".
 
Dyrektorzy szkół  dyskutowali na temat zmian jakie czekają polskie szkolnictwo, a w szczególności szkolnictwo niepubliczne w związku z ze zmianami w systemie edukacji.
 
Dyrektorzy prowadzący placówki od przedszkoli po szkoły średnie  wymieniali   doświadczenia  i pomysły mająca zapewnić szkołom niepublicznym przejście przez  proces skomplikowanych zmian w prawie w sposób spokojny i jak najbardziej efektywny. Pracowano również nad standardami, które zapewnią uczniom, rodzicom i nauczycielom pomoc w profesjonalnym przejściu przez zmianę w szkołach niepublicznych. Troska o  spokojne podejście do zmian była głównym celem spotkania   w Wałbrzych. Zaproszono także specjalistów od prawa pracy i prawa oświatowego.
 
 
Współpraca  w ramach Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, dzięki której dyrektorzy szkół niepublicznych z całej Polski wymieniają doświadczenia i pomysły w rozwiązywaniu problemów jest niesłychanie ważną i skuteczną pomocą w nowej sytuacji.
 
W ramach konferencji uczestnicy zwiedzali  nasze miasto,  w tym Kompleks Stara Kopalnia.
 

Konferencja „Od kultury nauczania do kultury uczenia się”

Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa w Wałbrzychu zorganizował  1 marca 2017 r. konferencję „Od kultury nauczania do kultury uczenia się”. Wydarzenie to zostało objęte Honorowym Patronatem Romana Szełemeja Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Jacka Cichury Starosty Powiatu Wałbrzyskiego.

Konferencję poprowadziła dr Marzena Żylińska, która zajmuje się metodyką i neurodydaktyką oraz propaguje wprowadzenie do szkół nowej, opartej na wnioskach płynących z neuronauk, kultury edukacyjnej. Współorganizowała europejski projekt „Zmieniająca się szkoła”. Jest autorką materiałów dydaktycznych wykorzystujących wnioski płynące z badań nad mózgiem oraz książek „Między podręcznikiem a internetem” (Warszawa 2013), „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi” (Toruń 2013). Prowadzi blog „Neurodydaktyka, czyli neurony w szkolnej ławce”.
Wspólnie próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania:  Jak pomóc nauczycielom odejść od kultury nauczania i pouczania i przejść do kultury uczenia się? Jak tworzyć środowisko dydaktyczne, w którym mogą zachodzić procesy uczenia się? Jak kreować twórczą i mądrą szkołę XXI wieku? 
Tradycyjna metodyka kładła nacisk na nauczanie czyli na aktywności nauczyciela. Dziś, gdy wiemy już trochę o tym, jak uczy się mózg, warto spróbować przenieść środek ciężkości z procesu nauczania na proces uczenia się i głównym aktorem szkolnych aktywności uczynić uczniów.
Wprowadzenie kultury uczenia się, w której uczniowie traktowani są jak autonomiczne, kreatywne i samosterowne jednostki jest jednym z najważniejszych celów  "Budzącej się szkoły" – projektu,  w którym od dłuższego czasu z powodzeniem bierze udział Zespół Szkół Fundacji w Wałbrzychu. 

Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Fundacji SGMK w Wałbrzychu

Zaprasza na konferencję

„Od kultury nauczania do kultury uczenia się”

1 marca 2017 r.

 

„Nie zmuszajmy do aktywności, ale wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.”

Janusz Korczak

 

HONOROWY PATRONAT I WSPÓŁORGANIZACJA

                  Roman Szełemej

                  Prezydent Miasta

                  Wałbrzycha

Jacek Cichura

Starosta Powiatu

Wałbrzyskiego

Zapraszamy 

wszystkich dyrektorów, nauczycieli i pedagogów

 szkół  z aglomeracji wałbrzyskiej

 

Konferencję poprowadzi: dr Marzena Żylińska,
 autorka książki „NEURODYDAKTYKA”

 

Część I


9.00–10.30      Od kultury nauczania do kultury  uczenia się


11.30 –12.30   Edukatorium

12.30 –12.45   Przerwa kawowa

12.45 – 13.45  Co musi się zmienić, gdy odejdziemy od szkoły transmisyjnej

13.45 – 14.30  Repertuar metodyczny: „Musisz!” zabija „Chcę”.

14.30 – 15.30  Przerwa obiadowa

 

Część II


15.30 – 17.30    Zrozumieć ucznia- warsztaty komunikacji.

Ilość miejsc ograniczona

                      

 

 

Zgłoszenie:

Formularze zgłoszeniowe do pobrania:

Formularz w formacie .pdf

Formularz w formacie .docx

Wypełnione formularze proszę przesłać na adres kkoperianow@zsmk.pl

Liczba miejsc dla uczestników konferencji wg ilości zgłoszeń.

Liczba miejsc dla uczestników warsztatów - 20.

 

Koszt :

  • Konferencja jest bezpłatna
  • Warsztaty – 50 zł (liczba ograniczona  do 20. osób, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat)

 

 

Wpłaty:

  • Na konto   08 1050 1908 1000 0022 9416 6307 ING Bank Śląski S.A.

z dopiskiem Warsztaty Komunikacji . Po dokonaniu wpłaty proszę
o potwierdzenie telefoniczne – nr tel. 691 448 181

  • w Sekretariacie szkoły ZSF przy ul. Armii Krajowej 35b, 58-302 Wałbrzych

 

 

Osoba odpowiedzialna za organizację konferencji:

Karolina Koperianów,

tel. 691 448 181

Nasi partnerzy: