ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

Regulamin Przeglądu Piosenki Przedszkolnej

„Muzyczne Perełki 2018”

I. Organizator:

Szkoła Podstawowa Fundacji „CLEVER”, ul. Armii Krajowej 35 B, 58 – 302 Wałbrzych pod objęciem honorowym patronatem  
Katarzyny Izabeli Mrzygłockiej – Posła na Sejm PR oraz  Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu

 

II. Termin i miejsce Przeglądu:

9 kwietnia 2018 r. godz. 12.00

Teatr Lalki i Aktora przy ul. M. Buczka 16 w Wałbrzychu

 

III. Cele Przeglądu:

 • zaprezentowanie umiejętności muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta Wałbrzycha,
 • popularyzacja śpiewu przez dzieci,
 • promocja młodych wykonawców biorących udział w Przeglądzie,
 • kształtowanie u uczestników wiary w siebie, umiejętności wystąpień publicznych, radości
  z reprezentowania swojego przedszkola.

 IV. Warunki uczestnictwa w Przeglądzie:

1. W Konkursie mogą brać udział maksymalnie dwa zespoły wykonawcze z każdego przedszkola, w poszczególnych kategoriach:

 • solista,
 • zespół wokalny (do 5 osób)

2. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie karty zgłoszeniowej oraz podkładu muzycznego w formacie mp3 z linią melodyczną do 4 kwietnia 2018 r. na adres:

Szkoła Podstawowa Fundacji „CLEVER” ,
ul. Armii Krajowej 35 B,
58 – 302 Wałbrzych

            lub e – mail: kbazela@szkolaclever.pl

 1. Wykonawcy prezentują jedną piosenkę dziecięcą w języku polskim z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, podkład muzyczny, a cappella), dostosowanej do wieku.

 

V. Kryteria oceny:

Organizator powołuje jury, które oceniać będzie:

 • dobór repertuaru,
 • intonację i dykcję,
 • własną interpretację,
 • ogólny wyraz artystyczny w tym m.in. choreografia, kostium, rekwizyty.

 

VI . Nagrody:

Jury przyzna nagrody w poszczególnych  kategoriach np. ruch sceniczny, rekwizyty, solista, zespół, muzyka ludowa, piosenka ekologiczna, piosenka o przyjacielu, stroje itp. oraz ogólne wrażenie jakie solista/zespół zaprezentuje podczas konkursu. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za dział w przeglądzie, a ich opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu. Dla każdego przedszkola, z którego zespół/solista wezmą udział w przeglądzie, jest przewidziana nagroda w postaci sprzętu muzycznego.

 

VII. Uwagi końcowe:

 1. Kolejność prezentacji ustala Organizator.
 2. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny.
 3. Decyzje jury  są niepodważalne i ostateczne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.
 5. Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem oraz ewentualne kwestie sporne, rozstrzygać będzie Organizator.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Karta zgłoszenia
2. Regulamin

Nasi partnerzy: