ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

Regulamin Konkursu Piosenki „Mały Artysta”

 27 marca 2018 r. godz. 11.15

 

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Fundacji CLEVER w Wałbrzychu.
 2. Cele konkursu:  zaprezentowanie umiejętności muzycznych, popularyzacja śpiewu przez dzieci, promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie, kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej (soliści, duety, tercety, zespoły).
 4. Uczestnicy mogą zgłosić się samodzielnie, przez rodziców lub nauczycieli.
 5. Wykonawcy prezentują jedną piosenkę dziecięcą, z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, podkład muzyczny, a cappella, akompaniament własnych na dowolnym instrumencie). Piosenki mogą być wykonane również w języku angielskim.
 6. Zakwalifikowanie do konkursu odbywa się poprzez zgłoszenie do nauczyciela muzyki do dnia 23. marca 2018 r.
 7. Kolejność prezentacji ustala Organizator.
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 9. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która oceniać będzie: czystość brzmienia, własną interpretację, poprawną wymowę, ogólny wyraz artystyczny oraz inne środki artystyczne.
 10. Komisja przyzna trzy nagrody oraz wyróżnienia.
 11. Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.
 13. Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem oraz ewentualne kwestie sporne, rozstrzygać będzie Organizator.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin

Nasi partnerzy: